top
Baan Pai Roong Logo
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)


บทความสัมภาษณ์ผู้มาเยือน
ทราบข้อมูลเมืองปาย ก่อนท่องเที่ยววันนี้กับบ้านปายรุ้ง

ทราบข้อมูลเมืองปายก่อนท่องเที่ยววันนี้กับบ้านปายรุ้ง

จะดีไหมหากเราทราบประวัติความเป็นมาของปาย ก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวปาย คงดีไม่น้อยหากจะเก็บข้อมูลเล็กน้อยๆ ก่อนออกเดินทาง ที่พักตากอากาศในพื้นที่ อำเภอปายตั้งอยู่ในเขต จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์เดิม มีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัย ตั้งแต่สมัย ล้านนา ศูนย์กลางเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ ในสมัยราชวงศ์มังราย ซึ่งมีเมืองเชียงใหม่ เป็น ศูนย์กลาง เมื่อเวลาผ่านไปอำเภอปาย ได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นเมืองปายได้รับฟื้นฟูเป็นหมู่บ้าน และ ได้มีการพัฒนาเป็น อำเภอ ปาย โดยมีผู้คนหลายกลุ่มอพยพเข้ามาอยู่อาศัย ตามประวัติความเป็นมา ตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาเรียกอำเภอปายแห่งนี้ว่า บ้านดอน

 

ที่ไหนเวียงเหนือ ที่ไหนเวียงใต้

แนะนำเรื่องราวเมืองปายกับบ้านปายรุ้ง ปาย กับบรรยากาศที่ตั้งอยู่บนดอน มีป่าไม้ไผ่ล้อมรอบ มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำปายและแม่น้ำเมือง จากหลักฐานพบว่า เจ้าเมืองคนแรกคือ ขุนส่างปาย และในสมัยพระเจ้าโหตรประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าแก้วเมือง ออกสำรวจชายแดน เพื่อหาพื้นที่ในการตั้งเมืองใหม่ ได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนำให้ขุนส่างปาย เจ้าเมืองตอนนั้น ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปาย เพราะมีพื้นที่ราบกว้างขวางเหมาะแก่การตั้งเมือง ผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ ว่า เวียงใต้ ส่วนเมืองเก่าแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า เวียงเหนือ คราวนี้เราก็คงทราบกันแล้วนะ ว่าที่ไหนคือเวียงเหนือ และที่ไหนคือเวียงใต้

 


โปรโมชั่น

ปาย รีสอร์ท ชมบรรยากาศที่พักจริง ก่อนจองที่พักปาย
แผนที่ ปาย แผนที่เดินทางมาพักที่ บ้านปายรุ้ง
ที่พัก ปาย บริการที่พัก ใน ปาย ส่วนลดและห้องพักราคาพิเศษ

สไลด์รูป

20111225_baanpairoong_003.jpg

ผู้ใช้งานในขณะนี้

เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

bottom
top

บทความล่าสุด

บทความที่ได้รับความนิยม

ติดต่อเจ้าหน้าที่


bottom